NORD-TUSTNA OG LEIRA VASSVERK SA

Telefon: 715 20 118

Meld deg på vårt nyhetsbrev! 

Klikk her

Om Nord-Tustna og Leira Vassverk

Vannverket drifter to behandlingsanlegg som forsyner innbyggere i Møre og Romsdal med rent drikkevann fra to separate vannkilder.
Barskeret på Leira har et behandlingsanlegg som behandler og leverer vann fra Nonshaugvannet til forbrukere fra Leira til Hals på Indreseter. På Soleim på Stabblandet står et noe mindre behandlingsanlegg som forsyner Stabblandet og Solskjelsøya med vann fra Fjellingsdalvannet.
Vi forholder oss til Mattilsynets reguleringer og standarder for drikkevann og vil alltid varsle om eventuelle avvik.
Vannverket er medlem av Driftsassistansen – en organisasjon som har som hovedformål å sikre en effektiv drift av vannforsynings- og avløpsanlegg gjennom kurs og konferanser. Organisasjonen kan også gi teknisk driftsassistanse ved behov.

Bli medlem?

For å knytte deg til vannettet må du også bli andelseier og tegne medlemskap i vannverket. Det gjør du enkelt ved å kontakte oss på telefon eller e-post.

Priser

Tilknytting: 
15.000 kr
Helårsbolig pr. år:
5.000 kr
Fritid/enslig pensjonist:
3126 kr
Styret:

Styreleder:  Nils Magne Ørsal
Nestleder:  Birger Holm
Styremedlem:  Jarle Sagvik, Jostein Hals, Jan-Erik Sørnes
Driftsleder:  Jan-Erik Sørnes

Kontakt oss for mer informasjon om medlemskap i vannverket

Ta kontakt