NORD-TUSTNA OG LEIRA VASSVERK SA

Telefon: 715 20 118

Meld deg på vårt nyhetsbrev! 

Klikk her

Velkommen til hjemmesiden til Nord-Tustna og Leira Vassverk

Nord-Tustna og Leira Vassverk leverer drikkevann til Nord-Tustna, Leira, Stabblandet og Solskjeløya i Møre og Romsdal.
Vannverket ble dannet i 1998 og består av to behandlingsanlegg og fire høydebasseng, med to separate vannkilder – Nonshaugvatnet og Fjellingsdalvannet.

Om oss

Vannverket er organisert som et samvirkeforetak der alle medlemmene også er eiere i vannverket. Formålet med vannverket er å forsyne medlemmene med drikkevann. 

Vannet kommer fra Nonshaugvatnet og Fjellingsdalvannet. Nonshaugvatnet leverer vann til forbrukere fra Leira til Hals på Indreseter, og Fjellingsdalvannet forsyner forbrukere på Stabblandet og Solskjelsøya med rent drikkevann.

Har du spørsmål eller ønsker informasjon om vannverket, kan du gjerne kontakte oss.

Les mer om oss og medlemsskap

Les mer