Organisasjonen

Nord-Tustna og Leira Vassverk AL ble dannet i 1998, og består av to behandlingsanlegg og tre høydebasseng, med to separate vannkilder.
Barskeret på Leira har et behandlingsanlegg som behandler og leverer vann fra Nonshaugvannet til forbrukere fra Leira til Hals på Indreseter.
På Soleim på Stabblandet står et noe mindre behandlingsanlegg som forsyner Stabblandet og Solskjelsøya med vann fra Fjellingsdalvannet.

Styret:

Styreleder Jan-Erik Sørnes
Nestleder Birger Holm
Styremedlem Tor Rønning, Jarle Sagvik, Jostein Hals
Driftsleder Jan-Erik Sørnes

Kontaktskjema