Fjellingsdalvannet

Det nye året har vært preget av mye problemer med vann, både på Stabblandet og på Leira.
Vi beklager ulempene dette har medført.