Monthly archives: juni 2015

Vannlekasje

NTLV ber innbyggerne på Leira om å varsle Vannverket om dere observerer eller vet om steder det kan være vann-lekasjer i området Høgda – Vestnes. Gjerne varsle om noen har mistanker i andre områder hvor Nord-Tustna og Leira Vannverk leverer vann.

Driftsleder kan varsles på mobil

45866259

Jan-Erik Sørnes