Monthly archives: januar 2015

Vasking av høydebasseng på Barskaret

Uke 5 vil vannverket utføre vasking av høydebasseng på Barskaret, og spyle hovedledninger i område Leira krets.
Dette kan bety at noen vil merke dårlig vanntrykk til tider, og misfarget vann i korte perioder.
Opplever noen at vannet er misfarget, er løsningen å tappe kaldt vann til det blir normalt.